اخبار

طبق آماری که انجمن IPC ارائه داده است، صنعت PCB در آمریکای شمالی در آوریل سال جاری رشد قابل توجهی را نشان میدهد، به طوری که کل محمولههای آمریکای شمالی در آوریل سال 2020 نسبت به همین ماه در سال گذشته، 4.3 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تعداد رزروهای برد مدار چاپی در ماه آوریل، نسبت به سال گذشته، 19.9 درصد افزایش داشته اما نسبت به ماه قبل 7.3 درصد کاهش داشته است.

 

رشد تقاضای PCB در سایه کووید-19

به گفته یکی از اقتصاددانان ارشد انجمن IPC، Shawn DuBravac، تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی آمریکای شمالی، علی رغم سایه کووید-19، کماکان در حال افزایش تقاضا برای صنعت برد مدار چاپی و مؤلفههای آن هستند، به طوری که میزان رزور PCB در ماه آوریل 19.9 درصد رشد داشته است که قویترین رشد سالیانه را طی دو سال اخیر نشان میدهد. ضمن اینکه این میزان تقاضای بالا نشان میدهد که در ماههای آتی نیز محمولههای بیشتری در این زمینه از سوی فعالان صنعت برد مدار چاپی در آمریکای شمالی رزور شود.

 

سفارشات PCBدر آمریکای شمالی از آوریل 2019 تا آوریل 2020

همانطور که در نمودار بالا نیز مشاهده میشود، از فوریه سال جاری، نسبت سفارشات برد مدار چاپی در آمریکای شمالی رشد قابل توجهی داشته است که در ماه آوریل به بالاترین حد رسیده و نسبت به ماه آوریل سال گذشته روند صعودی را نشان میدهد.

با توجه به تحلیل آمارهای موجود در میزان سفارشات و تقاضا برای برد مدار چاپی در آمریکای شمالی، این نتیجه حاصل میشود که تقاضای فعلی بیشتر از عرضه است که این نکته یک شاخص مثبت برای رشد فروش در صنعت PCB محسوب میشود، بهطوری که انتظار میرود این میزان رشد، طی 3 تا 12 ماه آینده نیز ادامه یابد.

 

منبع